PROGRAMIRODA DEBRECENBEN

"MI AZÉRT VAGYUNK, HOGY ÖN LEGYEN"

Legfrissebb Híreink
Bérkompenzáció 2013
A támogatás elősegíti a minimálbéren, illetve garantált bérminimumon foglalkoztatottak munkahelyének megőrzését, új munkahelyek minél nagyobb számban történő létrehozása, a bérek reálértékének megőrzése.
2013-04-17 10:06:44
KUPONOK
Aktuális akcióink
Töltse le
kuponjainkat,
vásároljon
kedvezménnyel!

Kuponok megtekintése
Türelmesen!
Megjelent

Megjelent a 2013-as életen át tartó tanulás pályázati kiírása

   Megjelent az Egész életen át tartó tanulás program 2013-ra szóló pályázati felhívása, amely az oktatás, a szakoktatás és a szakképzés minden típusára és szintjére vonatkozik.
   Az egész életen át tartó tanulás terén létrehozott uniós cselekvési program (Lifelong Learning Programme - LLP) célkitűzése, hogy az egész életen át tartó tanulás révén hozzájáruljon az Európai Unió mint fenntartható gazdasági fejlődéssel, több és jobb munkahellyel és nagyobb fokú társadalmi kohézióval rendelkező, fejlett, tudásalapú társadalom előmozdításához. Mindenekelőtt elő kívánja segíteni az Európai Unión belüli oktatási és képzési rendszerek közötti kölcsönös cserét, együttműködést és mobilitást, hogy e rendszerek az egész világ számára minőségi referenciaértékké válhassanak.
   Célja, hogy ösztönözze a részt vevő országok oktatási és szakképzési rendszereinek modernizációját és az új feltételekhez igazítását, különösen az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek összefüggésében, és hogy az európai hozzáadott értéket közvetlenül juttassa el azokhoz az állampolgárokhoz, akik a program keretében részt vesznek a mobilitási és egyéb együttműködési tevékenységekben.

A felhívás, valamint az útmutató letölthető: 

Forrás: Piac&Profit

 

Új programok

Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel

 

A hitel részletei, díjai, a hitel célja:

A Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel (továbbiakban: SZÖK) célja a KKV-k által elnyert európai uniós támogatásokhoz való hozzájutást hivatott elősegíteni oly módon, hogy amennyiben az ügyfél a projekt összköltségéhez nem tudja a saját forráson és a támogatáson felüli részt maga biztosítani, a SZÖK-kel kiegészíthető az önrész.

Jelenleg a SZÖK az alábbi pályázatok forrásszükségletének kiegészítésére igényelhető: 

 1) Mikro- kis- és középvállalatok technológiai fejlesztése

 • KMOP-2011-1-2-1/A
 • GOP--2011-2.1.1/A

2) Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

 • GOP-2011-2.2.1
 • KMOP-2011-1.5

A kapcsolódó pályázatok körének bővítése folyamatban van.

Részvételi feltételek:

 SZÖK igénylésére a 2004. évi XXXIV. Kis- és Középvállalkozásokról szóló törvény szerint szerint meghatározott egyéni vállalkozás, egyéni cég és KKt., Bt., Kft. vagy Zrt. / Nyrt. formában működő gazdasági társaság és szövetkezet vehet részt

(A továbbiakban a Vállalkozás szó mind az Egyéni Vállalkozót, mind az Egyéni céget, mind a Társas Vállalkozást jelenti.)

Szervezeti tagság

A Széchenyi Kártya Programban, így a SZÖK Konstrukcióban azon Vállalkozások is részt vehetnek, melyek nem tagjai érdekvédelmi szervezetnek. Ezek a Vállalkozások az egyszeri 17.000 Ft regisztrációs díj megfizetése esetén adhatják be igénylésüket.

Amennyiben a Vállalkozás az adott évben rendelkezik érvényes tagsággal valamely területi kereskedelmi és iparkamaránál vagy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségénél nem kell regisztrációs díjat fizetnie. Egyéb a Széchenyi Kártya Programhoz társult érdekképviseleti szervezet (Társult Szervezet) tagjainak 8.500 Ft regisztrációs díjat kell fizetni.

A SZÖK igénylésének egyik feltétele, hogy a Vállalkozásnak a kérelem beadásakor nincs el nem bírált másik Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitele, vagy a most igényelt Önerő Kiegészítő Hitelhez nem kapcsolódó Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel igénylése folyamatban

Két lezárt, teljes üzleti év

A SZÖK hitelkonstrukcióban azon Vállalkozások vehetnek részt, amelyek rendelkeznek két lezárt, teljes (365 nap) naptári (üzleti) évre vonatkozó - a vállalkozási formához igazodó - éves, egyszerűsített éves vagy egyszerűsített beszámolóval vagy két teljes naptári (365 nap) évre vonatkozó egyéni vállalkozói működést igazoló személyi jövedelemadó bevallással, ill. EVA bevallással.

Kizáró feltételek: Ld. az Üzletszabályzat II.2.5 pontjában szereplő feltételeket.

A hitel maximális igényelhető összege:

 • A Konstrukcióban adható minimális hitelösszeg 500 ezer, a maximális hitelösszeg 50 millió forint, ezek között 100 ezer forintonként emelkedő összegű lehet
 • A hitel kizárólag forintban adható
 • A Széchenyi Támogatást Megelőlegező és Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitelek összege együttesen nem haladhatja meg az 50 millió forintot.
 • A hiteligénylőnek a beruházás tervezett (bruttó vagy nettó, attól függően, hogy a pályázatnál és a finanszírozásnál bruttó, vagy nettó költségek vehetőek figyelembe) költsége legalább 20%-nak megfelelő – minden hiteltől, lízingtől mentes - saját forrással kell rendelkeznie, valamint - előbbit beszámítva - rendelkeznie kell az adott pályázati kiírásban előírt mértékű saját forrással is.
 • Támogatott hitelek (így pl. a SZKP termékei) nem képezhetik részét a saját forrásnak (csak az önrész saját forráson felüli részének). A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel nem lehet az önrész (saját forráson felüli) része sem.
 • A hitel jóváhagyásakor figyelembe vételre kerül a projekthez kapcsolódó támogatás intenzitás mértéke, illetve az adott ügyfélre vonatkozó de minimis támogatási korlát is: Regionális támogatásokhoz kapcsolódó hiteleknél az önrész kiegészítésére nyújtott támogatás és a pályázati forrásból származó támogatási összeg együttes mértéke nem haladhatja meg a kiegészítésre kerülő önrész vonatkozásában a projekt elszámolható költségének és a pályázati felhívás által elvárt minimális (minden támogatástól mentes) saját forrás mértékének különbözetét (azaz az önrészen belüli saját forrás nem tartalmazhat támogatást)

Futamidő: Minimum 12, maximum 120 hónap

Rendelkezésre tartási idő: Minimum 2, maximum 18 hónap.

Tőketörlesztés: Naptári negyedéves és havi tőketörlesztésre is lehetőség van. A tőketörlesztés lineáris.

A tőke törlesztése:

 • negyedéves tőketörlesztés esetén a türelmi idő lejárati dátumát (év/hó/nap) követő legközelebbi naptári negyedév végén (utolsó munkanapján)
 • ill. havi tőketörlesztés esetén a türelmi idő lejárata hónapjának végén (utolsó munkanapján) kezdődik, majd ezt követően havonta / naptári negyedévente a hónap / negyedév utolsó munkanapján, illetve az utolsó törlesztő részlet esetén a lejárat vagy a szerződés megszűnés napján esedékes.

Kamatfizetés: Naptári negyedéves és havi kamatfizetés is lehetséges.

A kamatfizetés a tőketörlesztéssel egy időben esedékes, kivéve a türelmi időszak alatt, amikor a kamatfizetési kötelezettség:

 • naptári negyedéves kamatfizetés alkalmazása esetén az első kölcsönösszeg lehívás hónapjához képesti legközelebb naptári negyedév végén (utolsó munkanapján)
 • ill. havi kamatfizetés alkalmazása esetén az első kölcsönösszeg lehívás hónapjának végén (utolsó munkanapján) kezdődik, majd ezt követően naptári negyedévente / havonta a hónap / negyedév utolsó munkanapján, ill. utolsó alkalommal a lejárat vagy a szerződés megszűnés napján esedékes.

A hitel díjai: A hitel díjai részletesen a Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzat 22. sz. mellékletében kerülnek részletezésre: Széchenyi Önerő Kiegészítő és Támogatást Megelőlegező Hitel Kondíciói.

 

Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel

 

A hitel részletei, díjai, a hitel célja:

A Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel (továbbiakban: SZTM) célja a KKV-k által elnyert európai uniós forrásokhoz történő gyorsabb hozzájutás azok megelőlegezése révén.

Jelenleg az SZTM az alábbi pályázati támogatások megelőlegezésére igényelhető: A Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel Konstrukcióhoz jelenleg kapcsolható pályázatok

1) Mikro- kis- és középvállalatok technológiai fejlesztése

 • KMOP-2011-1-2-1/A
 • GOP--2011-2.1.1/A

2) Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

 • GOP-2011-2.2.1
 • KMOP-2011-1.5

A kapcsolódó pályázatok körének bővítése folyamatban!

A hitel csak már elnyert támogatásokhoz kapcsolódóan kerülhet igénylésre.

Részvételi feltételek:

A Széchenyi Támogatást Megelőlegező hitel igénylésére a 2004. évi XXXIV. Kis- és Középvállalkozásokról szóló törvény szerint az alábbi feltételeknek megfelelő vállalkozások jogosultak:

Egyéni Vállalkozók

A Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel Konstrukcióban azon személyek vehetnek részt, akik az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 2.§-a alapján egyéni vállalkozónak minősülnek.

Az SZTM Konstrukcióban továbbá részt vehetnek olyan társas vállalkozások, amelyek a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. törvény alapján, valamint a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. és az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény valamint a 2006. évi X. törvény alapján szövetkezeti formában működő gazdálkodó szervezet.

(A továbbiakban a Vállalkozás szó mind az Egyéni Vállalkozót, mind az Egyéni céget, mind a Társas Vállalkozást jelenti.)

Szervezeti tagság

A Széchenyi Kártya Programban, így a Széchenyi Támogatást Megelőlegező hitel Konstrukcióban azon Vállalkozások is részt vehetnek, melyek nem tagjai érdekvédelmi szervezetnek. Ezek a Vállalkozások az egyszeri 17.000 Ft regisztrációs díj megfizetése esetén adhatják be igénylésüket.

Amennyiben a Vállalkozás az adott évben rendelkezik érvényes tagsággal valamely területi kereskedelmi és iparkamarának vagy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének nem kell regisztrációs díjat fizetnie. Egyéb a Széchenyi Kártya Programhoz társult érdekképviseleti szervezet (Társult Szervezet) tagjainak 8.500 Ft regisztrációs díjat kell fizetni. A Vállalkozásnak nincs el nem bírált másik Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitele, vagy a most igényelt Támogatást Megelőlegező Hitelhez nem kapcsolódó Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel igénylése folyamatban.

Két lezárt, teljes üzleti év

A Széchenyi Támogatást Megelőlegező hitelkonstrukcióban azon Vállalkozások vehetnek részt, amelyek rendelkeznek két lezárt, teljes (365 nap) naptári (üzleti) évre vonatkozó - a vállalkozási formához igazodó - éves, egyszerűsített éves vagy egyszerűsített beszámolóval vagy két teljes naptári (365 nap) évre vonatkozó egyéni vállalkozói működést igazoló személyi jövedelemadó bevallással, ill. EVA bevallással.

Kizáró feltételek:

Ld. az Üzletszabályzat II.2.5 pontjában szereplő feltételeket.

A hitel maximális igényelhető összege:

 • A Konstrukcióban adható minimális hitelösszeg 500 ezer, a maximális hitelösszeg 50 millió forint, ezek között 100 ezer forintonként emelkedő összegű lehet
 • A hitel kizárólag forintban adható
 • a projektnek meg kell felelnie a pályázati kiírásban szereplő minimum saját forrás előírásainak, de a hitelnek önálló saját forrás előírása nincs.
 • A Széchenyi Támogatást Megelőlegező és Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitelek összege együttesen nem haladhatja meg az 50 millió forintot.
 • Regionális támogatásokhoz kapcsolódó hiteleknél az önrész kiegészítésére nyújtott támogatás és a pályázati forrásból származó támogatási összeg együttes mértéke nem haladhatja meg a kiegészítésre kerülő önrész vonatkozásában a projekt elszámolható költségének és a pályázati felhívás által elvárt minimális (minden támogatástól mentes) saját forrás mértékének különbözetét (azaz az önrészen belüli saját forrás nem tartalmazhat támogatást)

Futamidő: Minimum 12, maximum 60 hónap

Rendelkezésre tartási idő: Maximum 18 hónap.

Tőketörlesztés: A tőke törlesztése a támogatás folyósításából történik,

Hitelbírálati díj: A Bank a hitelbírálatért 0,5% hitelbírálati díjat számít fel, mely a pályázat elutasítása és így a hitelszerződés megkötésének meghiúsulása esetén is a Bankot illeti.

Szerződéskötési díj: egyszeri 1,0 % (a szerződött hitelösszegre vetítve), megfizetése szerződéskötéskor vagy annak hatályba lépésekor esedékes, a hitelszerződés megkötésére csak a támogatási szerződés megléte esetén kerül sor.

Folyósítási jutalék: az egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó lehívás alkalmával, azt megelőzően fizetendő. Mértéke folyósításonként 15.000,- Ft.

A futamidő alatt rendszeresen fizetendő hiteldíj ügyleti kamatból és kamat módjára számítandó kezelési költségből áll.

Az ügyleti kamat alapkamatból (kamatbázis) és kamatfelárból áll. Az alapkamatláb (kamatbázis) az első kamatperiódusban a hitelszerződésben meghatározott napon jegyzett 1 havi BUBOR mértékével egyezik meg. A Bankok jogosultak az alapkamatláb (kamatbázis) mértékét kamatperiódusonként, a hitelszerződésben vagy a Bank Hirdetményében vagy Kondíciós Listájában meghatározott napra jegyzett 1 havi BUBOR értékének megfelelően módosítani.

A kamatfelár mértéke: 4% / év.

A kamat módjára számítandó kezelési költség mértéke: 0,8% / év.

 

Forrás: Mikrovállalkozások Jövőjéért 2020 Programiroda

 

Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása

Kódszám:  GOP-2011-1.1.1

 

Budapesten és Pest megyében megvalósuló fejlesztésekre vonatkozó KMR_12_2 kódszámú pályázati kiíráson belül megemelték a felhívás keretösszegét és újra lehetőség nyílik a támogatás igénylésére 2012. szeptember 6-ig. vidéken megvalósuló projektekre vonatkozó GOP-2011-1.1.1 kódszámú pályázati kiíráson belül a módosítás eredményeként biztosíték nyújtása mellett lehetőség nyílik 2 évnél fiatalabb vállalkozások projektjeinek támogatására is

 

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA:

A jelen pályázat célja olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. A tervezett kutatás-fejlesztési tevékenységgel, projekttel szembeni elvárások:

1.)    a projekt agrár-, műszaki-, orvosi- vagy természettudományi szakterületen valósul meg;

2.)    a projektben kifejleszteni kívánt termék, szolgáltatás, technológia vagy prototípus jelentős tudományos vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkezik;

3.)    a projektben megcélzott termék, szolgáltatás, technológia üzletileg hasznosítható.

4.)    A tervezett kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeként:

a.       a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születhetnek;
b.      a projekt révén új K+F munkahelyek jöhetnek létre.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 40.000.000 Ft, maximum 700.000.000 Ft, de maximum a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban.
Az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 40.000.000 Ft. A Konzorcium vonatkozásában az igényelhető támogatás összege maximum 700.000.000 Ft.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

A Pályázati felhívás B1 fejezet a), b) és c) pontokban nevesített pályázói kör együttesen vállalkozásnak, míg a d) és e) pontokban nevesített pályázói kör együttesen kutatási szervezetnek minősül, a továbbiakban vagy a ’vállalkozás’ vagy a ’kutatási szervezet’ hivatkozás szerepel.
A támogatás mértékének számítására vonatkozó szabályokat illetően – konzorciumi pályázatnál vállalkozás és gazdasági tevékenységet végző kutatási szervezet esetében - a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltak irányadóak. Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a pályázati kiírás keretében adható maximális támogatás vonatkozásában a Pályázati Felhívás a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltaknál szigorúbb határokat állapíthat meg!   
Az elnyerhető támogatás mértéke egyedi pályázó esetén maximum az összes elszámolható költség 70 %-a, konzorcium esetében a projekt összes elszámolható költségének 80%-a. Konzorciumi pályázatnál az elnyerhető maximum támogatási mérték nem gazdasági tevékenységet végző kutatási szervezet esetén a projekt összköltségéből a kutatási szervezetre eső rész 100%-a, vállalkozások (illetve a projekt keretében gazdasági tevékenységet végző kutatási szervezetek) esetén a projekt összköltségéből a vállalkozásra (illetve a projekt keretében gazdasági tevékenységet végző kutatási szervezetekre) eső rész 70%-a lehet.
A Pályázati felhívás B1 fejezet a d) és e) pontokban nevesített pályázók részére adott támogatás nem minősül állami támogatásnak az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében, amennyiben az adott szervezet nem folytat olyan gazdasági tevékenységet, amely egy adott piacon termékek előállítását és/vagy szolgáltatások nyújtását foglalja magában és a projekt keretében folytatott nem gazdasági tevékenység jellege, költsége, finanszírozása egyértelműen elkülöníthető a szervezet gazdasági jellegű tevékenységétől. A 2006/C 323/01. számú közösségi keretszabály alapján a kutatási szervezetek elsődleges tevékenysége rendes körülmények között nem gazdasági természetű, úgy mint oktatás, független K+F folytatása az ismeretek kibővítése és a jobb megértés érdekében (ideértve az együttműködési K+F-et), kutatási eredmények terjesztése, technológiaátadásra irányuló tevékenységek (licenciák, a kutatási szervezet által létrehozott tudás kezelésének melléktermékei, vagy egyéb formai), amennyiben e tevékenységek belső természetűek és a belőlük származó bevételt a kutatási szervezet elsődleges tevékenységeibe fektetik be ismét.  
K+F projekttámogatás esetén a projekthez nyújtható támogatás mértéke – konzorciumi pályázatnál vállalkozás és gazdasági tevékenységet végző kutatási szervezet esetében - a GOP Részletes Útmutató D.2.1 a), b), c), d) és e) pontja alapján kerül meghatározásra úgy, hogy alapkutatási tevékenységre igényelhető támogatás mértéke megegyezik az ipari kutatásra igényelhető támogatás mértékével.

Csekély összegű (de minimis) támogatás mértéke megegyezik a K+F projekttámogatás jogcímen igényelhető támogatás mértékével.

Pályázó konzorcium esetében az elnyerhető támogatás mértéke, vállalkozás és gazdasági tevékenységet végző kutatási szervezet esetében minden konzorciumi tagra külön-külön kerül megállapításra abból kiindulva, hogy az általa vállalt projekttevékenység alap/ipari kutatásnak, vagy kísérleti fejlesztésnek minősül-e.
Konzorcium esetén az igényelt támogatás legalább 50%-át vállalkozásoknak kell igényelniük.

Létszámtartás:

A pályázónak – konzorcium esetén a vállalkozásnak - vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.)

Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző év1 éves átlagos statisztikai állományi létszáma.

Üzleti hasznosíthatóság:

A pályázó vállalja, hogy a K+F tevékenységből és/vagy annak eredményéből származó árbevétele a projekt befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó két évéig bármely 2 egymást követő üzleti évben eléri a támogatási összeg legalább 30%-át.

K+F ráfordítások szintjének megőrzése:

A pályázó - konzorcium esetén a vállalkozás - vállalja, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő üzleti évben, az éves beszámolóban szereplő a K+F ráfordítások összege nem csökken a bázisérték alá.
Bázisértéknek minősül a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti év éves beszámolójában szereplő (vagy számviteli nyilvántartásában elkülönített) K+F ráfordításainak összege.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE:

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képezőkinyomtatott és cégszerűen aláírt - konzorcium esetén a konzorciumvezető által cégszerűen aláírt - nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Gazdaságfejlesztési Operatív Program
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (Közreműködő Szervezet)
1539 Budapest, Postafiók 684.

A pályázatok benyújtása 2011. augusztus 1. napjától 2012. december 31. napjáig lehetséges.

A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

Amennyiben a pályázó nem rendelkezik lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, abban az esetben nyújthat be pályázatot, ha a projekt benyújtását megelőző hónapban állományi létszáma legalább egy fő volt.

A jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján:

·         jogi személyiségű gazdasági társaságok,

·         jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,

·         szövetkezetek.

feltéve, hogy kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Részletesen: http://www.nfu.hu/doc/2914

Facebook
Témáink
Módosítások

Összefoglaló a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
(Módosult az uniós támogatások felhasználását szabályozó 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet.)

   A módosítások elsődleges célja a források kihelyezésének felgyorsítása. A forrásfelhasználás egyik fő kockázatát az jelenti, hogy a projektek előrehaladása nem megfelelő, a számlák sok esetben nem érkeznek be, így a megítélt támogatási összeg kifizetése sem történhet meg.


További információ