PROGRAMIRODA DEBRECENBEN

"MI AZÉRT VAGYUNK, HOGY ÖN LEGYEN"

Legfrissebb Híreink
Bérkompenzáció 2013
A támogatás elősegíti a minimálbéren, illetve garantált bérminimumon foglalkoztatottak munkahelyének megőrzését, új munkahelyek minél nagyobb számban történő létrehozása, a bérek reálértékének megőrzése.
2013-04-17 10:06:44
KUPONOK
Aktuális akcióink
Töltse le
kuponjainkat,
vásároljon
kedvezménnyel!

Kuponok megtekintése
Türelmesen!
Megjelent

Megjelent a 2013-as életen át tartó tanulás pályázati kiírása

   Megjelent az Egész életen át tartó tanulás program 2013-ra szóló pályázati felhívása, amely az oktatás, a szakoktatás és a szakképzés minden típusára és szintjére vonatkozik.
   Az egész életen át tartó tanulás terén létrehozott uniós cselekvési program (Lifelong Learning Programme - LLP) célkitűzése, hogy az egész életen át tartó tanulás révén hozzájáruljon az Európai Unió mint fenntartható gazdasági fejlődéssel, több és jobb munkahellyel és nagyobb fokú társadalmi kohézióval rendelkező, fejlett, tudásalapú társadalom előmozdításához. Mindenekelőtt elő kívánja segíteni az Európai Unión belüli oktatási és képzési rendszerek közötti kölcsönös cserét, együttműködést és mobilitást, hogy e rendszerek az egész világ számára minőségi referenciaértékké válhassanak.
   Célja, hogy ösztönözze a részt vevő országok oktatási és szakképzési rendszereinek modernizációját és az új feltételekhez igazítását, különösen az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek összefüggésében, és hogy az európai hozzáadott értéket közvetlenül juttassa el azokhoz az állampolgárokhoz, akik a program keretében részt vesznek a mobilitási és egyéb együttműködési tevékenységekben.

A felhívás, valamint az útmutató letölthető: 

Forrás: Piac&Profit

 

Új Magyarország Agrár Fejlesztési Hitelprogram

Az Agrár Fejlesztési Hitelprogram célja: A mezőgazdaság versenyképességét, a piacok megőrzését, az innovációt, a jó minőségű termékek előállítását, az energia és költségtakarékos módszerek alkalmazását, a környezetvédelmet elősegítő beruházásokhoz kedvezményes források biztosítása, továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz, különösen az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) pályázataihoz kapcsolódóan kiegészítő forrás biztosítása a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások,3. hitelcél esetén már nagyvállalatok részére is.

Miért előnyös cégének az Agrárfejlesztési Hitelprogram?

  • rendkívül kedvezményes kamatozással, hosszú futamidőre igényelheti
  • forrás-kiegészítőként az ÚMVP keretében, a Termékleírásban megadott jogcímen elnyert támogatáshoz felhasználható
  • kezdő vállalkozások is finanszírozhatók
  • vállalkozói igazolvány nélkül tevékenykedő őstermelők is igénybe vehetik

Kiknek ajánljuk az Agrárfejlesztési hitelt?

Olyan, Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (KKV), és a 3. hitelcél esetén KKV-nak nem minősülő vállalkozásoknak is amelyek:

  • egyéni vállalkozás,
  • gazdasági társaság,
  • szövetkezet,
  • európai részvénytársaság formában működnek.

Az Agrárfejlesztési Hitelprogramból finanszírozható beruházások

1. Mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása céljából végrehajtott beruházás
1.1. Termelési költségek csökkentése
1.2. A termelés javítása és átcsoportosítása 
1.3. Minőségfejlesztés
1.4. Természeti környezet megóvása és minőségének javítása
1.5. Higiéniai körülmények vagy az állatjólét színvonalának javítása
2. Fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez szükséges beruházás
3. Projekt kiegészítő hitel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázatok kiegészítő finanszírozására – az ÚMVP-ben meghirdetett, a következő jogszabályokban szabályozott támogatási jogcímek keretében finanszírozott beruházásokhoz igényelhető:
3.1. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet;
3.2. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet;
3.3. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet;
3.4. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet;
3.5. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet;
3.6. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet
4. Agrárforrás hitel
A verseny- és növekedésre képes vállalkozások tőkehelyzetét erősítő infrastruktúra- és technológiafejlesztésre.

Az Agrárfejlesztési Hitelprogram jellemzői:

Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 6%

Futamidő: legfeljebb 15 év.

Hitelösszeg: a minimális hitelösszeg 1., 3., 4. hitelcél esetén 5 millió forint, 2. hitelcél esetén 1 millió forint. A maximálisan felvehető hitelösszeg 1., 3., 4. hitelcél esetén 1000 millió forint, 2. hitelcél esetén 50 millió forint.

Saját erő mértéke: A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult bruttó – költségének legalább a 15 %-a. A saját erő saját forrásból és vissza nem térítendő állami támogatásból állhat.

Devizanem: a hitel forintban igényelhető.

Forrás: www.mfb.hu

 

Facebook
Témáink
Módosítások

Összefoglaló a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
(Módosult az uniós támogatások felhasználását szabályozó 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet.)

   A módosítások elsődleges célja a források kihelyezésének felgyorsítása. A forrásfelhasználás egyik fő kockázatát az jelenti, hogy a projektek előrehaladása nem megfelelő, a számlák sok esetben nem érkeznek be, így a megítélt támogatási összeg kifizetése sem történhet meg.


További információ