PROGRAMIRODA DEBRECENBEN

"MI AZÉRT VAGYUNK, HOGY ÖN LEGYEN"

Legfrissebb Híreink
Bérkompenzáció 2013
A támogatás elősegíti a minimálbéren, illetve garantált bérminimumon foglalkoztatottak munkahelyének megőrzését, új munkahelyek minél nagyobb számban történő létrehozása, a bérek reálértékének megőrzése.
2013-04-17 10:06:44
KUPONOK
Aktuális akcióink
Töltse le
kuponjainkat,
vásároljon
kedvezménnyel!

Kuponok megtekintése
Türelmesen!
Megjelent

Megjelent a 2013-as életen át tartó tanulás pályázati kiírása

   Megjelent az Egész életen át tartó tanulás program 2013-ra szóló pályázati felhívása, amely az oktatás, a szakoktatás és a szakképzés minden típusára és szintjére vonatkozik.
   Az egész életen át tartó tanulás terén létrehozott uniós cselekvési program (Lifelong Learning Programme - LLP) célkitűzése, hogy az egész életen át tartó tanulás révén hozzájáruljon az Európai Unió mint fenntartható gazdasági fejlődéssel, több és jobb munkahellyel és nagyobb fokú társadalmi kohézióval rendelkező, fejlett, tudásalapú társadalom előmozdításához. Mindenekelőtt elő kívánja segíteni az Európai Unión belüli oktatási és képzési rendszerek közötti kölcsönös cserét, együttműködést és mobilitást, hogy e rendszerek az egész világ számára minőségi referenciaértékké válhassanak.
   Célja, hogy ösztönözze a részt vevő országok oktatási és szakképzési rendszereinek modernizációját és az új feltételekhez igazítását, különösen az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek összefüggésében, és hogy az európai hozzáadott értéket közvetlenül juttassa el azokhoz az állampolgárokhoz, akik a program keretében részt vesznek a mobilitási és egyéb együttműködési tevékenységekben.

A felhívás, valamint az útmutató letölthető: 

Forrás: Piac&Profit

 

Szolgáltatásaink

Alapszintű Tanácsadási Program

  Ezen szolgáltatás keretében elsősorban kezdő ( 0-3 év közötti vállalkozások) részére egyénre szabottan  - a vállalkozás adottságait, gazdálkodási adatait, erőforrásait, üzleti elképzeléseinek realitásait, piaci beágyazottságát elemezve - végezzük a tanácsadási feladatainkat. A kisvállalkozások elképzeléseinek ismeretében célirányos, konkrét megoldási javaslatokat teszünk, ötletekkel, adatokkal segítjük a vállalkozásokat abban, hogy üzleti tervezésük megalapozott tényekre, konkrétumokra épüljön. Konzultációt kezdeményezünk a szóba jöhető finanszírozókkal. Szakmai javaslatainkkal hatékonyan segítjük a partnerünket abban, hogy magas színvonalú programot legyen képes benyújtani. Az ATP keretén belül havi rendszerességgel, hírlevelekkel segítjük a tájékozódást. Beszámolunk a mikró és kisvállalkozásokat érintő programokról, támogatásokról, rendezvényekről. Weboldalunkon szintén tájékoztatási céllal szakértői tanulmányokat jelentetünk meg, ezzel segítve a szükséges ismeretek megszerzését. 

1.) Térítésmentes konzultáció

  Az Európai Uniós felzárkóztatási programok keretében nyújtott szolgáltatásunk célja, hogy a támogatásra alkalmas, vagy alkalmassá tehető mikró és kisvállalkozások vezetői számára megfelelő tájékoztatást adjunk a számukra elérhető támogatási forrásokról. Tájékoztassuk partnereinket a finanszírozási lehetőségek tartalmi és formai követelményeiről. Célunk, hogy a hazai mikró-vállalkozások lehető legszélesebb körében tegyük lehetővé a rendelkezésre álló forrásokból való részesedést. A szolgáltatás értéke 15 000 Ft, amelyet azonban a konzultáción részvevő partnereinknek nem kell kifizetniük, mert ennek költségeit egy EU támogatásnak köszönhetően mi viseljük, így az Ön vállalkozása máris ekkora összegű támogatásban részesül. 

2.) Helyzetelemzés és finanszírozási javaslat kidolgozása

  Működő vállalkozás esetén az adottságok, erőforrások, gazdálkodási adatok elemzésével javaslatot dolgozunk ki a vállalkozás számára legideálisabb forrás megpályázására. Elemzésünkben konkrétan megvizsgáljuk a vállalkozásokban rejlő előnyöket, hátrányokat, erősségeket és gyengeségeket. Megállapításainkról írásban számolunk be ügyfelünknek, így segítve a vállalkozás vezetőjét a megfelelő döntés meghozatalában.

Emeltszintű Tanácsadási Program

  Szakmai meggyőződésünk, hogy a hazai mikró és kisvállalkozások felzárkózása, helyzetbehozása akkor lehet eredményes, ha sikerül a vállalkozói, gazdasági, piaci ismereteiket bővíteni. Ennek érdekében saját és velünk együttműködő szakértőinkkel olyan „tudásipari” szolgáltatásokat kínálunk, amelyek alkalmasak a szükséges ismeretek megszerzésére.

1.) „7 Nap–7 Éjszaka” Prezentációs Üzleti Tervező segédprogram mikróvállalkozásoknak CD

  Ezzel olyan eszközt adunk a kezdő, vagy akár a működő vállalkozások kezébe, amely alkalmas arra, hogy otthoni körülmények között mindenki saját maga készíthesse el üzleti tervét.  Alkalmat adunk arra, hogy az önállóan elkészített üzleti tervet tanácsadónkkal közösen áttekintsék, az esetleges korrekciókat együttesen elvégezzék. Az így elkészült üzleti tervvel, már felkészülten kezdeményezhetnek tárgyalásokat, bankokkal, tőke társaságokkal, üzleti angyalokkal, bárkivel, akiről úgy gondolják, hogy pénzt, támogatást nyújthatnak céljaik megvalósításához. Természetesen azok számára is nélkülözhetetlen eszköz, akik csak azt szeretnék megtudni: vajon mindaz, amit megálmodtak, az a gyakorlatban is megvalósítható. Egyre többen vannak olyanok, akik rájöttek, hogy „ papíron elbukni egy vállalkozást sokkal kifizetődőbb, mint az összes saját tőkét, - házat, vagyont ténylegesen felemészteni”.  

2.) „7 Nap-7 Éjszaka” Prezentációs Üzleti Tervezés On-line szeminárium Mikróvállalkozásoknak.

  Tapasztalatból tudjuk, hogy sokan vannak olyanok, akik igénylik a folyamatos segítséget. Ez a program nekik szól. Reggel elküldjük az aktuálisan elvégzett feladatot, amit otthon este, vagy éjszaka cégvezető elkészít. Másnap reggel tanácsadónk segítségével közösen kiértékelik, szükség esetén kijavítják. Addig tesszük ezt, amíg véglegesen össze nem áll az üzleti program.

3.) Alapszintű Üzleti Tervezés szeminárium mikróvállalkozásoknak

  A 2 x 6 órás képzési program elsősorban azoknak a kezdő
vállalkozásoknak nyújt segítséget, akiknek még vállalkozói tapasztalatuk nincs. Induló vállalkozásuk alapjainak lerakásához szükséges üzleti tervezés nélkülözhetetlen. Ennek hiányában a támogatási források elnyerése nem lehetséges. A két napos szeminárium alatt a résztvevők a finanszírozó által meghatározott követelményeknek megfelelően kidolgozzák üzleti elképzeléseiket. A szeminárium 4-5 fő részvételével kis létszámú csoportban zajlik, így lehetőség adódik a közös gondolatokkal egymás üzleti elképzeléseit színesíteni, piacképesebbé tenni.

Mentor Program

  A Mentor Program valójában egy nagyon egyszerű felismerésnek a gyakorlati megvalósítását jelenti. Woodrow Wilson az USA 28. elnöke elhíresült mondását vettük e szolgáltatásunk alapjául.

„Nem csupán a saját agyamat használom, hanem az összes kölcsönvehetőt is.” 

Azaz ott lenni a kezdő vállalkozás mögött, amikor az üzleti elképzeléseinek megvalósításához kapott támogatások hatékony felhasználására kerül sor. Tegyük ezt úgy, hogy jelenlétünk ne sértse a vállalkozás vezetőjének „önérzetét”, ne írjunk elő szabályokat és korlátokat, ne szóljunk bele a cégvezetés döntésébe, de legyünk közelben, amikor szükség van egy külső, objektív szemlélő tárgyszerű látásmódjára. Ezzel segítsük a döntéshozatalt.

  Eddigi tapasztalataink szerint a kezdő mikró-vállalkozások a támogatott forrásokból történő finanszírozásának lehetősége jelentős mértékben attól is függ, hogy képes e az elnyert támogatási források hatékony és az eredeti céloknak megfelelő felhasználásáról gondoskodni. Egy kezdő vállalkozásra nehezedő terhek között sokszor ott található az a lelki tényező, amely a mindennapi működésből fakadó stresszt jelenti. Időnként nagy segítséget jelenthet egy független „mentor”, aki közös gondolkodás keretében képes átsegíteni a nehézségeken a cégvezetőt.

  E programunk keretében arra teszünk javaslatot és teremtünk lehetőséget, hogy az indulást követő első évben legalább negyedévente tekintsük át a vállalkozás eredményeit, vagy esetleges nehézségeit. Ezzel csökkentve az esetleges bukás kockázatát.

Kiegészítő szolgáltatások

1.) Előzetes üzleti és pénzügyi terv összeállítása – Finanszírozói előminősítése

  A végleges terv összeállítása előtt minden esetben célszerű a vállalkozás üzleti elképzeléseinek előzetes bemutatása a finanszírozó számára. Ezzel lehetőség nyílik az adott program nagy vonalakban ún. „sarokszámok” szintjén történő megismertetésére, valamint a finanszírozó meglátásainak, véleményének üzleti tervbe történő beépítésére. 

2.) Finanszírozói elvárásoknak megfelelő komplex üzleti tervezés elkészítése

  A szolgáltatás tartalmazza az átfogó Üzleti – Marketing – Pénzügyi (eredmény és mérleg) terv összeállítását.

Irodánk ezekkel a programokkal tudnak a segítségére lenni. Ha úgy ítéli meg, hogy mindez az Ön számára hasznos lehet, ne várjon, vegye fel velem a kapcsolatot.

 
 
Facebook
Témáink
Módosítások

Összefoglaló a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
(Módosult az uniós támogatások felhasználását szabályozó 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet.)

   A módosítások elsődleges célja a források kihelyezésének felgyorsítása. A forrásfelhasználás egyik fő kockázatát az jelenti, hogy a projektek előrehaladása nem megfelelő, a számlák sok esetben nem érkeznek be, így a megítélt támogatási összeg kifizetése sem történhet meg.


További információ