PROGRAMIRODA DEBRECENBEN

"MI AZÉRT VAGYUNK, HOGY ÖN LEGYEN"

Legfrissebb Híreink
Bérkompenzáció 2013
A támogatás elősegíti a minimálbéren, illetve garantált bérminimumon foglalkoztatottak munkahelyének megőrzését, új munkahelyek minél nagyobb számban történő létrehozása, a bérek reálértékének megőrzése.
2013-04-17 10:06:44
KUPONOK
Aktuális akcióink
Töltse le
kuponjainkat,
vásároljon
kedvezménnyel!

Kuponok megtekintése
Türelmesen!
Megjelent

Megjelent a 2013-as életen át tartó tanulás pályázati kiírása

   Megjelent az Egész életen át tartó tanulás program 2013-ra szóló pályázati felhívása, amely az oktatás, a szakoktatás és a szakképzés minden típusára és szintjére vonatkozik.
   Az egész életen át tartó tanulás terén létrehozott uniós cselekvési program (Lifelong Learning Programme - LLP) célkitűzése, hogy az egész életen át tartó tanulás révén hozzájáruljon az Európai Unió mint fenntartható gazdasági fejlődéssel, több és jobb munkahellyel és nagyobb fokú társadalmi kohézióval rendelkező, fejlett, tudásalapú társadalom előmozdításához. Mindenekelőtt elő kívánja segíteni az Európai Unión belüli oktatási és képzési rendszerek közötti kölcsönös cserét, együttműködést és mobilitást, hogy e rendszerek az egész világ számára minőségi referenciaértékké válhassanak.
   Célja, hogy ösztönözze a részt vevő országok oktatási és szakképzési rendszereinek modernizációját és az új feltételekhez igazítását, különösen az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek összefüggésében, és hogy az európai hozzáadott értéket közvetlenül juttassa el azokhoz az állampolgárokhoz, akik a program keretében részt vesznek a mobilitási és egyéb együttműködési tevékenységekben.

A felhívás, valamint az útmutató letölthető: 

Forrás: Piac&Profit

 

Start Hitel

 

A START Hitelprogram fő célja a magánvállalkozások és a vállalkozásindítás ösztönzése, melynek keretében a Magyarországi Volksbank Zrt. az MFB Zrt. által refinanszírozott forrásból a START hitelprogram feltételeinek megfelelően nyújt hitelt a meghatározott célcsoportba tartozó vállalkozásoknak.

Igénybevevők köre:

 1. A Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező magyar állampolgárságú természetes személyek, akik fő foglalkozásuk biztosítása céljából:
  1. 1991. május 13-át követően kezdték meg, vagy a jövőben fogják megkezdeni olyan üzletszerű gazdasági tevékenységüket, amely az egyéni vállalkozásról szóló törvény, vagy más jogszabály alapján egyéni formában folytatható (pl. ügyvédi tevékenység, magánorvos tevékenység stb.),
  2. üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató társas vállalkozásba újonnan tagként belépnek és annak tevékenységében, vezetésében, képviseletében személyesen részt vesznek (alapítás alatt álló társas vállalkozásba történő belépés esetén a hitel (kölcsön) pénz formájában nem használható, csak a hitelből (kölcsönből) vásárolt vagyontárgy apportként történő rendelkezésre bocsátására van lehetőség
  3. az a) pont szerinti egyéni formában működtetett vállalkozást teljes egészében megvásárolják és az így átvett vállalkozás tevékenységét változatlanul folytatják tovább.
 2. Olyan belföldi gazdasági társaságok és termelő típusú szövetkezetek,
 3. amelyeket 1991. május 13-át követően alapítottak, illetve a jövőben fognak alapítani és,
 4. amelyeknek tagjai kizárólag Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú természetes személyek és,
 5. amelyeknek legalább egy olyan tagja van (betéti társaság esetén ez csak beltag lehet),
  1. akinek részesedése eléri, vagy meghaladja a 20%-ot, és
  2. rendelkezik annak a tevékenységnek a végzéséhez jogszabályban előírt képesítéssel, amelyhez a START-hitelt igénylik, és
  3. a társaság, illetve szövetkezet tevékenységében, vezetésében aktívan részt vesz és,
 6. amelyek a hitelkérelem benyújtásakor 50 főnél több alkalmazottat nem foglalkoztatnak és,
 7. amelyeknek ÁFA és fogyasztási adó nélküli nettó éves árbevétele a hitelkérelem benyújtását megelőző évben nem haladta meg az 1 Mrd forintot és,
 8. amelyek alapításához, vagy alaptőkéjének emeléséhez egy tag sem vett START-hitelt még igénybe.

A Start Hitelprogram által finanszírozható területek:

 • piac- és versenyképes termékek, szolgáltatások fejlesztése,
 • korszerű technológiai eljárások adaptálása,
 • beszállítói kapcsolatok erősítése,
 • munkahelyteremtés ösztönzése,
 • ipari parkokba betelepülő vállalkozások ösztönzése,
 • regionális fejlesztési programokban való részvétel,
 • egészségügyi fejlesztési hitelek KKV-k részére,
 • Strukturális Alapok és Kohéziós Alap pályázataihoz kiegészítő hitel nyújtása,
 • oktatási intézmények fejlesztéseinek finanszírozása.

Finanszírozásból kizáró okok: Nem igényelhető START-hitel

 

 • Olyan vásárláshoz, amelyeknek egésze vagy egy része folyósításkor az államadósságot csökkenti (meglévő épület, telephely megvásárlása, földvásárlás csak abban az esetben, ha az nem privatizációból származik),
 • A visszatérítendő áfa összegére,
 • Adó és egyéb hitel felvételéhez kapcsolódó költségekre,
 • Ingatlanügynöki tevékenységre,
 • Magáncélú beruházás költségeire,
 • Lakáscélú ingatlanvásárlás,
 • Későbbi bérbeadást szolgáló beruházásra.

Kondíciók:

Forgóeszköz finanszírozás (járulékos) maximum a szükséges hitel 30%-áig. Az igényelhető hitel nem haladhatja meg a fejlesztési ráfordítások 70%-át, maximális összege 127 823 EUR forintértékét. Saját erő mértéke: szükséges saját erő a fejlesztési költségek 30%-a, melyből 20%-nyi rész lehet külső forrás. Kamata változó, a mindenkori jegybanki alapkamat 75%-a, ehhez járul a bankok által felszámított kamatrés, amely a Start Hitelgarancia Alap, vagy a Hitelgarancia Rt. által szavatolt hitelrész után 1%, míg a nem szavatolt rész után maximum 2%. Hitelbírálati díj: nincs.
Rendelkezésre tartási díj: nincs.
Futamidő: építkezéseknél legfeljebb 15 év, gépek berendezések beruházásánál 10 év, induló árukészlet beszerzésénél 8 év, pénz közvetlen szolgáltatása útján történő részesedésszerzés esetén 5 év. Türelmi idő maximum 2 év lehet, amely beleszámít a futamidőbe.

További információ: Mikróvállalkozások Jövőjéért 2020 Programiroda Kft 

E-mail: office@uniokkv.hu; istvan.turzai@gmail.com
Telefon: (1) 309-1100, vagy (30) 328 2291

Facebook
Témáink
Módosítások

Összefoglaló a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
(Módosult az uniós támogatások felhasználását szabályozó 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet.)

   A módosítások elsődleges célja a források kihelyezésének felgyorsítása. A forrásfelhasználás egyik fő kockázatát az jelenti, hogy a projektek előrehaladása nem megfelelő, a számlák sok esetben nem érkeznek be, így a megítélt támogatási összeg kifizetése sem történhet meg.


További információ