PROGRAMIRODA DEBRECENBEN

"MI AZÉRT VAGYUNK, HOGY ÖN LEGYEN"

Legfrissebb Híreink
Bérkompenzáció 2013
A támogatás elősegíti a minimálbéren, illetve garantált bérminimumon foglalkoztatottak munkahelyének megőrzését, új munkahelyek minél nagyobb számban történő létrehozása, a bérek reálértékének megőrzése.
2013-04-17 10:06:44
KUPONOK
Aktuális akcióink
Töltse le
kuponjainkat,
vásároljon
kedvezménnyel!

Kuponok megtekintése
Türelmesen!
Megjelent

Megjelent a 2013-as életen át tartó tanulás pályázati kiírása

   Megjelent az Egész életen át tartó tanulás program 2013-ra szóló pályázati felhívása, amely az oktatás, a szakoktatás és a szakképzés minden típusára és szintjére vonatkozik.
   Az egész életen át tartó tanulás terén létrehozott uniós cselekvési program (Lifelong Learning Programme - LLP) célkitűzése, hogy az egész életen át tartó tanulás révén hozzájáruljon az Európai Unió mint fenntartható gazdasági fejlődéssel, több és jobb munkahellyel és nagyobb fokú társadalmi kohézióval rendelkező, fejlett, tudásalapú társadalom előmozdításához. Mindenekelőtt elő kívánja segíteni az Európai Unión belüli oktatási és képzési rendszerek közötti kölcsönös cserét, együttműködést és mobilitást, hogy e rendszerek az egész világ számára minőségi referenciaértékké válhassanak.
   Célja, hogy ösztönözze a részt vevő országok oktatási és szakképzési rendszereinek modernizációját és az új feltételekhez igazítását, különösen az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek összefüggésében, és hogy az európai hozzáadott értéket közvetlenül juttassa el azokhoz az állampolgárokhoz, akik a program keretében részt vesznek a mobilitási és egyéb együttműködési tevékenységekben.

A felhívás, valamint az útmutató letölthető: 

Forrás: Piac&Profit

 

Pályázati Buktatók

 

Pályázati buktatók a Kombinált Mikrohitel Programban (KMOP-1.2.1.-11/M; GOP-2.1.1.-11/M)

A Kombinált Mikrohitel pályázatok a termék jellegéből adódóan kettős jóváhagyási folyamaton esnek át. Ennek oka, hogy a pályázó vállalkozás a projekt megvalósítására egyszerre kap hitelt és vissza nem térítő támogatást, melyek folyósíthatóságát más és más közreműködő szervezet végzi: a hitelét a finanszírozó pénzügyi vállalkozás, míg a vissza nem térítendő támogatásét a MAG Zrt. Habár a pályázat elkészítésének és benyújtásának folyamatában több ellenőrzési pont is van, és rengeteg nem támogatható vállalkozás vagy hitelcél már az előzetes egyeztetések során elhullik, a ténylegesen benyújtott pályázatok közül is sokat elutasítanak valamilyen formai vagy tartalmi hiba miatt.

Fedezet hiánya - A pénzügyi közvetítők rostáján legtöbbször azok a vállalkozások akadnak fenn, akik a fedezeti elvárásnak nem felelnek meg; azaz a cég nem tud a hitelrész mögé kellő mértékű fedezetet felmutatni, aminek az esetek döntő többségében ingatlannak kell lennie. A BG Finance a vállalkozó által nyújtott fedezet piaci értékének 50-60 százalékáig ad hitelt, de a piacon lévő többi szereplő többsége még ennél is szigorúbb feltételeket támaszt. Másik ilyen sokak számára megoldhatatlan problémát jelentő alapfeltétel a vissza nem térítendő támogatás és a hitelrész feletti, legalább 10 százalék mértékű önerő biztosítása, melynek meglétét már a pályázat benyújtásakor igazolni kell.

Magyarországon kívül bejegyzett vállalkozás - Földrajzi és iparági szempontok alapján is vizsgálják a pályázókat. Kizáró ok a program esetében, ha a vállalkozás nem magyarországi bejegyzésű vagy olyan iparágban tevékenykedik, amelyre nem lehet igényelni támogatást. Ilyen például a Kombinált Mikrohitel Programnál a turisztikai, bányászati, mezőgazdasági, aquakultúra ágazatok, amelyekre külön támogatási formák léteznek.

A vállalkozás árbevétele túllépi az előírtat - Fontos tudni, hogy a Kombinált Mikrohitel program keretében – nevéből is adódóan – csak mikrovállalkozások pályázhatnak, amit a vállalkozás létszámának (10 fő), árbevételének és mérlegfőösszegének (2 millió euro) alakulása alapján vizsgálnak. A kapcsolt, azaz egy tulajdonosi körhöz tartozó vállalkozások méret adatai összeadódnak, azaz ha a cégek együttes mérete túllépi az előírtat, nem lesz sikeres a pályázat.

A megvásárolandó ingatlan nem per- vagy igénymentes - Eladóhoz kapcsolódó teher – vagyis például az eladó hiteléhez tartozó jelzálog - lehet rajta, de bármilyen lejárt tartozáshoz kapcsolódó végrehajtás még csekély összegben sem.

A megvásárolt ingatlan nem kerül kizárólagosan a pályázó tulajdonába-  Ez jellemzően osztatlan közös tulajdonú ingatlan megvásárlásakor történik meg, amikor nem került sor az ingatlan földhivatali nyilvántartás szerinti albetétesítésére, ami így nem rendelkezik önálló helyrajzi számmal.

Hibásan megállapított projekt érték - Sok pályázó nem tudja, hogy ingatlanvásárlás esetén, amennyiben az értékbecslés (ami egyébként kötelezően benyújtandó melléklete a pályázatnak) által megállapított forgalmi érték alacsonyabb a vételárnál, akkor ez az alacsonyabb összeg képezi a pályázatban elszámolható költséget. Itt is a 10 százalékos elutasítási szabály érvényes, vagyis ha a pályázó tévesen a ténylegesen alkalmazandó összeg több mint 10 százalékával magasabb összeget tüntet fel, anyagát automatikusan elutasítják.

Az ingatlan eladója megegyezik a pályázóval - A támogatás színlelt adásvételekkel történő megszerzését hivatott megakadályozni az a szabály, hogy az ingatlan eladója nem lehet azonos a pályázó vállalkozás tulajdonosával, vagy a tulajdonos közeli hozzátartozójával. Nem érdemes megkísérelni a szabály kijátszását, mert a bírálók árgus szemekkel figyelik az ilyen jellegű kapcsolódásokat. 

Adminisztratív hibák - Nem megfelelő, illetve hiányos az egyes költségtételekre vonatkozó árajánlat, az aláírási címpéldány, a projekt költségvetése,  a pályázati formanyomtatvány, a költségek fedezetéül szolgáló források igazolása, a cégek tulajdonosait tartalmazó lista, a jogi státus igazolása, a pályázat elektronikus változata (CD),  az igényelt támogatás mértéke vagy összege, a cégszerű aláírás, a kötelezően előírt mellékletek.

Forrás: HVG.hu (BG Finance Zrt.)

Facebook
Témáink
Módosítások

Összefoglaló a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
(Módosult az uniós támogatások felhasználását szabályozó 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet.)

   A módosítások elsődleges célja a források kihelyezésének felgyorsítása. A forrásfelhasználás egyik fő kockázatát az jelenti, hogy a projektek előrehaladása nem megfelelő, a számlák sok esetben nem érkeznek be, így a megítélt támogatási összeg kifizetése sem történhet meg.


További információ