PROGRAMIRODA DEBRECENBEN

"MI AZÉRT VAGYUNK, HOGY ÖN LEGYEN"

Legfrissebb Híreink
Bérkompenzáció 2013
A támogatás elősegíti a minimálbéren, illetve garantált bérminimumon foglalkoztatottak munkahelyének megőrzését, új munkahelyek minél nagyobb számban történő létrehozása, a bérek reálértékének megőrzése.
2013-04-17 10:06:44
KUPONOK
Aktuális akcióink
Töltse le
kuponjainkat,
vásároljon
kedvezménnyel!

Kuponok megtekintése
Türelmesen!
Megjelent

Megjelent a 2013-as életen át tartó tanulás pályázati kiírása

   Megjelent az Egész életen át tartó tanulás program 2013-ra szóló pályázati felhívása, amely az oktatás, a szakoktatás és a szakképzés minden típusára és szintjére vonatkozik.
   Az egész életen át tartó tanulás terén létrehozott uniós cselekvési program (Lifelong Learning Programme - LLP) célkitűzése, hogy az egész életen át tartó tanulás révén hozzájáruljon az Európai Unió mint fenntartható gazdasági fejlődéssel, több és jobb munkahellyel és nagyobb fokú társadalmi kohézióval rendelkező, fejlett, tudásalapú társadalom előmozdításához. Mindenekelőtt elő kívánja segíteni az Európai Unión belüli oktatási és képzési rendszerek közötti kölcsönös cserét, együttműködést és mobilitást, hogy e rendszerek az egész világ számára minőségi referenciaértékké válhassanak.
   Célja, hogy ösztönözze a részt vevő országok oktatási és szakképzési rendszereinek modernizációját és az új feltételekhez igazítását, különösen az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek összefüggésében, és hogy az európai hozzáadott értéket közvetlenül juttassa el azokhoz az állampolgárokhoz, akik a program keretében részt vesznek a mobilitási és egyéb együttműködési tevékenységekben.

A felhívás, valamint az útmutató letölthető: 

Forrás: Piac&Profit

 

Mikrovállalkozásoknak

 

 

Az NFÜ 27 milliárd forintra emelte az Új Széchenyi Terv keretében megjelent, közvetítők részére kiírt Kombinált Mikrohitel című pályázat rendelkezésre álló forrását. Így a mikrovállalkozások - a Közép-Magyarországi Régiót kivéve - továbbra is igényelhetnek fejlesztéseikhez kedvezményes kamatozású hitellel kombinált vissza nem térítendő támogatást a "Mikrovállalkozások fejlesztése" pályázat keretében.

Az újszerű pályázati formában egyablakos ügyintézés keretében, a közvetítőkön keresztül igényelhető egyszerre támogatás és hitel, az igényléstől számított 30 napos átfutási idővel. Az így felépített konstrukció szinte teljes mértékben forrást biztosít a legkisebb, 1-9 fős mikrovállalkozások fejlesztéseihez, mivel 10 %-os önerő mellett akár 45% támogatás igényelhető. A fennmaradó rész finanszírozása pedig a piacinál jóval kedvezőbb kamatozású, államilag támogatott mikrohitellel biztosítható a „Kombinált Mikrohitel Program” keretében.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
"Mikrovállalkozások fejlesztése" tárgyú pályázathoz
Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M; KMOP-2011-1.2.1/M

 

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA:

Ezen pályázatunk kettős segítséget nyújt a mikrovállalkozások számára. Megteremti a lehetőségét annak, hogy igen csekély, 10%-os önerővel, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhessenek vissza nem térítendő támogatást, ugyanakkor e mellé a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt is biztosít. Így a fejlesztés szinte teljes mértékben állami forrásból valósul meg. A mikrovállalkozások fejlesztése érdekében eszközbeszerzésre, infrastrukturális és ingatlan-beruházásra, valamint információs technológia-fejlesztésre lehet támogatást igényelni.

A jelen pályázati kiírás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel együttes biztosítása révén segítse a mikrovállalkozásokat, hogy kis lépéssel fejlesszék a vállalkozásukat technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül.

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, hitelrészből és saját forrásból tevődik össze, amelyek összesen meghatározzák a Pályázati Projektértéket. Jelen pályázati kiírás alapján kizárólag abban az esetben hozható pozitív pályázati döntés, amennyiben a pályázó mind a vissza nem térítendő támogatás, mind pedig a visszatérítendő támogatás (hitel) megszerzésére jogosultságot szerez.

A pályázat meghirdetésekor a vissza nem térítendő támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd forint a 2011-13. évekre, a visszatérítendő (mikrohitel) támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd forint a 2011-13. évekre. Amennyiben az 1501/2011. (XII. 27.) Korm. Határozat alapján a GOP-2011-2.1.1/M konstrukcióra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NFÜ a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja. A támogatott pályázatok várható száma: 3500-15000 db, időarányosan havonta 160-680 db.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

A vissza nem térítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft és legfeljebb 10 millió Ft lehet, amelyhez alábbiak szerinti visszatérítendő támogatás igényelhető maximum a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában meghatározott támogatási mértéknek megfelelően az alábbiak figyelembevételével:

a) vállalkozásfejlesztési alapítvány Közvetítők esetében legalább 1 millió Ft és legfeljebb 10 millió Ft összegű visszatérítendő támogatás megítélésével együtt nyújtható a Kedvezményezett számára;

b) Pénzügyi vállalkozás, szövetkezeti hitelintézet (takarékszövetkezet, hitelszövetkezet) Közvetítők esetében legalább 1 millió Ft és legfeljebb 20 millió Ft nyújtható a Kedvezményezett számára.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

A pályázó 10% saját forrást (önerőt) köteles biztosítani. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektérték 45%-a lehet, de legfeljebb 10 millió Ft.
A visszatérítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektérték 60%-a lehet, de legfeljebb 20 millió Ft.
A vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a visszatérítendő támogatás összegét.

Példa I.: 10 000 000 Ft értékű projekt esetében 1 000 000 Ft (10%) saját erő mellett 4 500 000 Ft (45%) vissza nem térítendő támogatás és 4 500 000 Ft (45%) mikrohitel felvételére van lehetőség.

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését közvetlenül követő 2 üzleti év személyi jellegű ráfordításainak összege eléri az elnyert vissza nem térítendő támogatás összegének 50%-át.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE:

Jelen pályázati kiírásra támogatási és hitelkérelmet (pályázatot) az MV Zrt. honlapján – www.mvzrt.hu - közzétett közvetítő szervezeteken keresztül, személyesen nyújtható be, postai benyújtásra nincs lehetőség.

A pályázati dokumentáció:

a) a visszatérítendő támogatás vonatkozásában hitelkérelemből,
b) a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában Projekt adatlapból,

A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től 2012. december 31-ig lehetséges.

PÁLYÁZÓK KÖRE:
Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:

a) jogi személyiségű gazdasági társaságok,
b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
c) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek,
d) SZJA hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozó és egyéni ügyvéd (EVA)
e) szövetkezetek

A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE:

A pályázati kiírás keretében támogatható tevékenységek GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak:

a) Eszközbeszerzés

b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás.

c) Információs technológia fejlesztés.

További információ

 

 

 

Facebook
Témáink
Módosítások

Összefoglaló a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
(Módosult az uniós támogatások felhasználását szabályozó 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet.)

   A módosítások elsődleges célja a források kihelyezésének felgyorsítása. A forrásfelhasználás egyik fő kockázatát az jelenti, hogy a projektek előrehaladása nem megfelelő, a számlák sok esetben nem érkeznek be, így a megítélt támogatási összeg kifizetése sem történhet meg.


További információ