PROGRAMIRODA DEBRECENBEN

"MI AZÉRT VAGYUNK, HOGY ÖN LEGYEN"

Legfrissebb Híreink
Bérkompenzáció 2013
A támogatás elősegíti a minimálbéren, illetve garantált bérminimumon foglalkoztatottak munkahelyének megőrzését, új munkahelyek minél nagyobb számban történő létrehozása, a bérek reálértékének megőrzése.
2013-04-17 10:06:44
KUPONOK
Aktuális akcióink
Töltse le
kuponjainkat,
vásároljon
kedvezménnyel!

Kuponok megtekintése
Türelmesen!
Megjelent

Megjelent a 2013-as életen át tartó tanulás pályázati kiírása

   Megjelent az Egész életen át tartó tanulás program 2013-ra szóló pályázati felhívása, amely az oktatás, a szakoktatás és a szakképzés minden típusára és szintjére vonatkozik.
   Az egész életen át tartó tanulás terén létrehozott uniós cselekvési program (Lifelong Learning Programme - LLP) célkitűzése, hogy az egész életen át tartó tanulás révén hozzájáruljon az Európai Unió mint fenntartható gazdasági fejlődéssel, több és jobb munkahellyel és nagyobb fokú társadalmi kohézióval rendelkező, fejlett, tudásalapú társadalom előmozdításához. Mindenekelőtt elő kívánja segíteni az Európai Unión belüli oktatási és képzési rendszerek közötti kölcsönös cserét, együttműködést és mobilitást, hogy e rendszerek az egész világ számára minőségi referenciaértékké válhassanak.
   Célja, hogy ösztönözze a részt vevő országok oktatási és szakképzési rendszereinek modernizációját és az új feltételekhez igazítását, különösen az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek összefüggésében, és hogy az európai hozzáadott értéket közvetlenül juttassa el azokhoz az állampolgárokhoz, akik a program keretében részt vesznek a mobilitási és egyéb együttműködési tevékenységekben.

A felhívás, valamint az útmutató letölthető: 

Forrás: Piac&Profit

 

Kockázati tőke, tőkebefektetés

 

Kockázati Tőke

Fogalma:

A kockázati tőke olyan, tőzsdén nem jegyzett, nagy kockázattal járótevékenységet folytató vállalatok számára külső forrásból nyújtotttőkebefektetés, amelynek célja, hogy bevonásával biztosítsák a vállalkozástovábbi fejlődését, illetve a vállalkozások következő fejlettségi szakaszba valóeljuttatását, azaz olyan tőke:

§  amelyet hivatásos finanszírozó, illetve pénzügyi közvetítő fekteti be

§  a tőkebefektetéssel a befektető jelentős üzleti kockázatot vállal

§  a befektető a tőkebefektetése után magas hozamot vár el

§  a vállalkozás számára pénzügyi segítséget nyújt, amelyért cserébe tulajdonosi részesedést kap a vállalkozásban

§  a befektető pénzügyi támogatáson felül szakmai tudásával is segíti a vállalkozást.

(forrás: EVCA Yearbook 1990 )

Mit keres?

A kockázati tőke a nagy növekedési potenciállal rendelkezőnek tekintett vállalkozások korai növekedési szakaszának saját tőke finanszírozásához kapcsolódik. A kockázati tőke keresletét jellemezően a növekedési potenciállal, de a tőkepiacokhoz való korlátozott hozzáféréssel rendelkező vállalkozások teremtik, míg a kockázati tőke kínálata a befektetett tőkének potenciálisan átlag feletti hozamaiért magas kockázatot vállaló befektetőktől származik. (EU iránymutatás, 2006/C 194/02)

A kockázati és magántőke befektetők olyan vállalkozásokat keresnek, amelyek: rendelkeznek kutatásokon vagy újításon, vagy más, valós alapokon nyugvó, versenyelőnyt és átlagot meghaladó növekedési lehetőséget magában hordozó üzleti tervvel. Ezen felül igen fontos, hogy rendelkezzenek tapasztalt menedzsmenttel, amely az üzleti tervet meg is tudja valósítani.

Típusai:

Korai fázisban történő befektetések – Early stage

Magvető tőke – seed capital
A kezdeti vállalkozási koncepció tanulmányozására, értékelésére és kidolgozására az induló szakaszt megelőzően nyújtott finanszírozás

Induló tőke – start up
Termékfejlesztésre és kezdeti marketingre nyújtott finanszírozás olyan vállalkozásoknak, amelyek terméküket még nem értékesítették üzletszerűen és nem termelnek nyereséget

Későbbi fázis finanszírozása – later stage

Növekedési tőke – expansion
Vállalakozásnak a növekedéshez vagy bővüléshezbiztosított finanszírozás, amelynek célja a termelésikapacitás növelése, a piac- vagy termékfejlesztés,illetve a pótlólagos működő tőke biztosítása,függetlenül attól, hogy a vállalat nyereséges-e vagysem.

Kivásárlás – buy out
Egy vállalkozás létező részvényeinek megvásárlása egymásik magán vagy kockázati tőkebefektetőtulajdonostól

Miért vonzó a kockázati tőkebevonás? - Nagyobb lendületet ad a vállalkozásnak

§  A magántőke befektető kilépéséig a befektetett tőke a társaság érdekeit szolgálja.

§  Biztos és rugalmas alapot teremt a növekedési és fejlődési tervek megvalósításához

§  A befektetést nem kell visszatéríteni, annak értéke és megtérülése a vállalkozás sikerétől függ.

§  Ha a vállalkozás fizetőképessége vagy üzleti kilátásai veszélybe kerülnek, a magántőke befektető mindent megtesz annak érdekében, hogy a helyzetet megfordítsa és a vállalkozást újra nyereségessé tegye.

§  Egy valódi üzlettárs, amely osztozik a kockázatokban és részesedik a nyereségből, miközben praktikus tanácsokkal segíti elő az Ön vállalkozása sikerességét.

 

Jeremie kockázati tőkeprogram

Célcsoport:

§  KKV – k a közép-magyarországi régión kívül

§  A célvállalat és a hozzá kapcsolható érintett vállalkozások együttes árbevétel egyik évbe sem lehet több 1,5 milliárd forintnál

§  Max. 5 év működési múlt

§  Általános megkötések (pénzintézeti tevékenység, szén. És acélipar, hajógyártás, köztartozás mentesség, nehéz helyzetben lévő vállalkozás, stb.)

Befektetési korlátok:

§  Befektethető maximális összeg 1,5 m€ / év / célvállalat, követő befektetés maximum három alkalommal

§  Innovatív és start-up befektetési kötelezettség, ahol az innovatív befektetés esetében feltétel, hogy valamilyen szellemi termék piacra juttatását végezze a célvállalat

§  Támogatás halmozódás – a tőkeprogramban részvevő vállalkozás a befektetés első három évében ha egyéb támogatást kíván igénybe venni, a maximálisan megengedett támogatási intenzitást 20%-al csökkenteni kell.

(Forrás: dbh investment)

 

Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt

Befektetési irányelvek

A lehetséges partnerek köre azon kis- és középvállalkozások, amelyek teljesítik a 2004. évi XXXIV. törvényben meghatározott formális feltételeket. A befektetés szektor-semleges, kivéve a mezőgazdasági-, és a pénzügyi vállalkozásokat, amelyekbe tőkebefektetést a Társaság Alapító Okirata nem tesz lehetővé. Egy adott vállalkozás akkor pályázik jó eséllyel, ha képes jelenlegi piaci pozícióját jól meghatározni, és az igényelt többletforrás a vállalkozás által előállított termékben vagy szolgáltatásban megtestesülő hozzáadott érték növekedésében, vagy egyéb nemzetgazdasági szinten (pl. export) is jelentkező teljesítménynövekedésben fejeződik ki.Ezzel összhangban a vállalkozások között előnyt élveznek azok a cégek, amelyeknél a befektetés révén lehetővé váló eszközbeszerzés, technológiaváltás, technológiai korszerűsítés, exportnövekedés stb. révén a hazai hozzáadott érték egyértelműen növekszik.A Társaság felszámolás, vagy csődeljárás alatt álló, valamint köztartozásokkal rendelkező vállalkozásokba nem fektet be tőkét. Nem fektet továbbá olyan tevékenységekbe, projektekbe, amelyek általában klasszikus banki finanszírozás révén is megoldhatók.

Befektetési céltársaságok

Olyan kis- és középvállalkozások, melyeknek termelő berendezések vásárlásához, vagy piaci részesedésük növeléséhez, hatékonyságuk javítására szolgáló irányuló egyéb eszközök beszerzéséhez külső forrásokra van szükségük, tőkestruktúrájuk (alacsony jegyzett tőkéjük) azonban a tiszta banki finanszírozást általában nem teszi lehetővé. A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. jellemzően olyan korlátolt felelősségű társaságokba vagy részvénytársaságokba kíván befektetni, amelyek legalább két teljes lezárt üzleti évvel, megfelelő piaci pozícióval, eredményes gazdálkodási múlttal és további fejlődési potenciállal rendelkezik, amelyet azonban a vállalkozás tőkehiány miatt nem tud kihasználni.

A befektetett összeg nagyságrendje

Az egy vállalkozásba befektethető összeg felső határa 100 millió forint, ami szükség szerint kiegészülhet egyéb banki hitel jellegű forrással. A beruházás megvalósításához szükséges összes forrásigénynek (befektetés + esetleges bankhitel) összhangban kell lennie a beruházástól várt teljesítménynövekedéssel.

A befektetés időtartama, kivásárlás

A befektetés időtartama jellemzően 5 év. A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt-nek nem célja, hogy határozatlan időtartamra tulajdonostárs maradjon, ezért elvárja, hogy legfeljebb öt éven belül a tulajdonostársak kivásárolják a megszerzett tulajdonhányadát annak érdekében, hogy újabb befektetéseket hajthasson végre. A kivásárlásra sor kerülhet az időszak alatt lényegében bármikor, ha a vállalkozás annyira megerősödik, hogy a tulajdonos ezt meg tudja tenni. A kivásárlás módját, feltételrendszerét a befektetéskor felek előre rögzítik.

A befektetés elvárt hozama

A Társaság vállalkozási formában működik, de csak mérsékelten eredményorientált. A vállalkozás többi tulajdonosához hasonlóan kockázatot vállal, egyúttal e kockázat fejében a befektetett tőkéjére hozamot vár el. A befektetés elvárt hozama alapvetően a Társaság forrásköltségeit fedezi, felára a vállalt kockázat mértékével arányos. Ennek megfelelően az elvárt hozam  12 havi BUBOR+0,25%-tól 12 havi BUBOR+4,5% között mozoghat.

A befektetés technikája

A befektetés minden esetben közvetlenül, tőkeemelés útján történik. A befektetett tőke ellenében a Társaság a vállalkozásban tulajdonhányadot szerez, ennek mértéke nem haladhatja meg a 49%-ot. A tőkebefektetésre vonatkozó döntést követően a Vállalkozás és a Társaság között egy Együttműködési szerződés (szindikátusi szerződés) kerül megkötésre. Ez tartalmazza a rendszeres információszolgáltatás módját és egyéb, a befektető érdekei védelmében, vagy az üzleti tervtől lényegesen eltérő működés esetén teendő intézkedéseket.

A vállalkozás vezetése, működésének ellenőrzése

A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. normál esetben a Vállalkozás irányításában alapvetően nem vesz részt. A Társaság a Vállalkozás működését, üzleti eredménye alakulását azonban folyamatosan figyelemmel kíséri. Ez utóbbi formája a rendszeres adatszolgáltatás, személyes kapcsolattartás.

A befektetési döntéshez szükséges információk köre

Amennyiben egy Vállalkozás úgy ítéli meg, hogy megfelel a fentiekben leírt elvárásoknak és konkrét beruházási, fejlesztési elképzelése van, úgy első lépésként, előzetes értékelésre postai, vagy elektronikus úton küldje meg Társaságunknak az Előminősítő lapot, valamint üzleti elképzelésének rövid összefoglalását, illetve előző évi mérlegbeszámolóját. Az Előminősítő lap a honlapról letölthető, illetve e-mailen vagy faxon a Társaságtól lekérhető.

Részletes elemzés

Amennyiben az előzetes értékelés alapján a Vállalkozás befektetésre formailag alkalmasnak bizonyul, úgy a Társaság megküldi a részletes Adatlapot, amelyben, illetve annak mellékleteként a következők bemutatását, illetve tömör kifejtését várja:

·      Eredmény- és mérlegterv a befektetést követő 5 évre;

·      Piaci pozíció ismertetése;

·      A megvalósítani kívánt projekt vagy fejlesztés műszaki leírása;

·      Saját erő, saját kockázatvállalás ismertetése;

·      Jövőkép bemutatása (a kitűzött projekt megvalósítása után a vállalkozás piaci helyzetének változása).

Az alábbi táblázat a KvfP Zrt. által kínált tőkefinanszírozási termék főbb jellemzőit, illetve a hozzájutás feltételrendszerét mutatja be:

Kitöltendő

Először Előminősítő lap, majd Adatlap

KKV törvény előírásai

Megfelel

Társasági forma

Kft. vagy Rt.

Működési időtartam

A társaság rendelkezzen legalább két lezárt gadasági évvel

Adózás előtti eredmény

-

Kihelyezési időtartam

Maximum 5 év

Kihelyezett tőke törlesztése

Három részletben a futamidő haramdik, negyedik és ötödik évének végén, aktuális hozamokkal növelten

Igényelhető összeg

10 MFt -100 MFt között

Elvárt hozam

12 havi BUBOR + 0,25 - 4,5% (kockázati besorolás alapján)

Saját tőke

Eredménytartalék + tőketartalék + jegyzett tőke összege meghaladja a kért tőkeemelés mértékét, ennek hiányában tulajdonosi tőkepótlás külső forrásból (készpénzes tőkeemelés vagy apport)

Saját erő

Amennyiben a társaság saját erőt is felmutat a projekt esetében, az az elbírálásnál pozitívumként kerül figyelembe vételre

Beruházási cél

A társaságnak a terveiben szereplő projekthez kapcsolódó - előre megadott - termelőeszközök, ingatlanok beszerzésére és a projekt egyéb költségeinek fedezésére kell fordítania a tőkeemelés összegét.

Tevékenységi kör

-

Ágazat

Kizárt: mezőgazdaság, pénzügy

Megtérülési számítás

Megfelelően (számításokkal, (elő)szerződésekkel, projekttervvel alátámasztott) eredmény- és mérlegterv a teljes kihelyezési időtartamra, annak igazolására, hogy a cég kitermeli a futamidő alatt a kért tőkeemelés összegét.

Köztartozás

APEH 0-s igazolás, APEH járulék + VPOP igazolás

Csőd-, felszámolás

Felszámolási-, végelszámolási-, csődeljárás esetében automatikus elutasítás

Újabb tőkeemelési igény

A KvfP Zrt. által egy társaságban végrehajtott tőkeemelések összege nem haladhatja meg a 100 MFt-ot

 

Forrás: www.kvfp.hu

Facebook
Témáink
Módosítások

Összefoglaló a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
(Módosult az uniós támogatások felhasználását szabályozó 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet.)

   A módosítások elsődleges célja a források kihelyezésének felgyorsítása. A forrásfelhasználás egyik fő kockázatát az jelenti, hogy a projektek előrehaladása nem megfelelő, a számlák sok esetben nem érkeznek be, így a megítélt támogatási összeg kifizetése sem történhet meg.


További információ