PROGRAMIRODA DEBRECENBEN

"MI AZÉRT VAGYUNK, HOGY ÖN LEGYEN"

Legfrissebb Híreink
Bérkompenzáció 2013
A támogatás elősegíti a minimálbéren, illetve garantált bérminimumon foglalkoztatottak munkahelyének megőrzését, új munkahelyek minél nagyobb számban történő létrehozása, a bérek reálértékének megőrzése.
2013-04-17 10:06:44
KUPONOK
Aktuális akcióink
Töltse le
kuponjainkat,
vásároljon
kedvezménnyel!

Kuponok megtekintése
Türelmesen!
Megjelent

Megjelent a 2013-as életen át tartó tanulás pályázati kiírása

   Megjelent az Egész életen át tartó tanulás program 2013-ra szóló pályázati felhívása, amely az oktatás, a szakoktatás és a szakképzés minden típusára és szintjére vonatkozik.
   Az egész életen át tartó tanulás terén létrehozott uniós cselekvési program (Lifelong Learning Programme - LLP) célkitűzése, hogy az egész életen át tartó tanulás révén hozzájáruljon az Európai Unió mint fenntartható gazdasági fejlődéssel, több és jobb munkahellyel és nagyobb fokú társadalmi kohézióval rendelkező, fejlett, tudásalapú társadalom előmozdításához. Mindenekelőtt elő kívánja segíteni az Európai Unión belüli oktatási és képzési rendszerek közötti kölcsönös cserét, együttműködést és mobilitást, hogy e rendszerek az egész világ számára minőségi referenciaértékké válhassanak.
   Célja, hogy ösztönözze a részt vevő országok oktatási és szakképzési rendszereinek modernizációját és az új feltételekhez igazítását, különösen az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek összefüggésében, és hogy az európai hozzáadott értéket közvetlenül juttassa el azokhoz az állampolgárokhoz, akik a program keretében részt vesznek a mobilitási és egyéb együttműködési tevékenységekben.

A felhívás, valamint az útmutató letölthető: 

Forrás: Piac&Profit

 

EU Programjai

 

Az Európai Unió támogatási programjai KKV-k számára

 

Az európai KKV-k rendelkezésére álló főbb finanszírozási lehetőségek áttekintése

Az Európai Unió támogatást biztosít európai kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára. Ez különböző  formákban (mint például támogatások, hitelek és bizonyos esetekben garanciák) áll rendelkezésre. Vagy közvetlenül vagy nemzeti, ill. regionális szinten kezelt programokon keresztül – pl. az Európai Unió strukturális alapjain keresztül – lehet támogatáshoz jutni. A KKV-k egyúttal egy sor nem pénzügyi jellegű támogatásban is részesülhetnek programok és vállalkozástámogatási szolgáltatások formájában.
Jelen útmutató célja a KKV-k számára rendelkezésre álló főbb európai programok bemutatása.
Ezenfelül tartalmaz rövid ismertetőket, valamint az egyes programok főbb weboldalaira történő utalásokat is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen útmutatóban szereplő információk nem teljes körűek.

A támogatási programok az alábbi négy kategóriába sorolhatók:

1. Tematikus támogatási lehetőségek

A finanszírozást az Európai Bizottság különböző szervezeti egységei dolgozzák ki és működtetik, s azok általában tematikus jellegűek és konkrét (környezetvédelmi, kutatási, vagy képzési) célokhoz kapcsolódnak. A KKV-k vagy egyéb szervezetek rendszerint közvetlenül pályázhatnak a programokra, általában azzal a feltétellel, hogy ezek fenntartható, hozzáadott értéket jelentő és több országra kiterjedő projekteket jelentenek. A programtól függően a pályázók ipari csoportokat, üzleti társulásokat, üzleti támogatást nyújtó szolgáltatókat és/vagy tanácsadókat is bevonhatnak. Az általános szabály a társfinanszírozás: az Európai Unió támogatása rendszerint olyan szubvenciókból áll, amelyek csak a projekt költségeinek egy részét fedezik.

2. Strukturális alapok

A strukturális alapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap [ERFA] és az Európai Szociális Alap [ESZA] a kkv-kat támogató legnagyobb közösségi finanszírozási eszközök, melyek különböző tematikus programok és a regionális szinten megvalósított közösségi kezdeményezések révén nyújtanak támogatást. A strukturális alapok kedvezményezettjei közvetlen hozzájárulásban részesülnek projektjeik finanszírozásához.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a programok kezelése és a projektek kiválasztása nemzeti és

regionális szinten történik.

3. Pénzügyi eszközök

A legtöbb pénzügyi eszköz csak közvetetten, nemzeti pénzügyi közvetítőkön keresztül érhető el. Ezek közül sokat az Európai Beruházási Alap kezel.

4. Támogatás a KKV-k nemzetközivé tételére

A nemzetközivé tétel terén ezek általában közvetítő szervezeteknek és/vagy állami hatóságoknak adott támogatásokból állnak, amelyek célja a KKV-k EU-n kívüli piacokhoz történő hozzájutásának a segítése.

Innováció és kutatás

 

A hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram (2007-2013)

A hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram (FP7) különböző programjai révén

különleges figyelmet fordít a KKV-kra: "Együttműködés" (mintegy 32,3 milliárd euró), "Ötletek" (mintegy 7,5 milliárd euró), "Emberek" (mintegy 4,7 milliárd euró) és "Kapacitások" (mintegy 4 milliárd euró).

A KKV-k részvételének elősegítése az "Együttműködés" programban A KKV-kat aktívan arra bátorítják, hogyvegyenek részt valamennyi kutatásiprojektben. A KKV-k közös technológiaikezdeményezésekbe (JTIs) történő bevonásátugyancsak bátorítják, amennyiben az ilyentevékenységet helyénvalónak ítélik.

A KKV-k előtt nyitva álló "Ötletek" program Mint bármely más szervezet, a KKV-kkutatócsoportjai is versenybe szállhatnak atámogatásokért, a döntő szempont a szakmaiszínvonal.

A munkaerő teljesítőképessége a kutatásban és a technológiában az "Emberek" programban

Az "ipari vállalatok és egyetemek közötti partnerségek és átjárási lehetőségek" keretében nagyobb figyelmet szentelnek a KKV-k fokozott részvételének bátorítására. "A KKV-k előnyére szolgáló kutatás" a "Kapacitások" programban

A KKV-k előnyére szolgáló kutatás" célja erősíteni az európai KKV-k innovációsképességét, valamint hozzájárulását az újtechnológia-alapú termékek és piacokkialakításához.A kifejezetten KKV-kkel kapcsolatosintézkedések indikatív költségvetése mintegy1,3 milliárd euró.

Versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP)

A “Versenyképességi és innovációs keretprogram” (CIP) koherens és integrált válasz a növekedéssel és foglalkoztatással kapcsolatos megújított lisszaboni stratégiai célokra. A 2007 és 2013 között futó program költségvetése mintegy 3,6 milliárd euró.

Az innovációval és a információtechnológiával kapcsolatban a CIP két főirányt tartalmaz:

a) a vállalkozási és innovációs program (EIP) célja az innováció feltételeinek javítása, például a legjobb gyakorlatok tagállamok közötti cseréje, valamint a vállalkozások innovációs tevékenységének javítására, bátorítására és támogatására szolgáló intézkedések által. Támogatja az olyan cselekvéseket, amelyek előmozdítják az ágazat specifikus innovációt, a klasztereket, az állami-magán innovációs partnerségeket (PPP-ket), valamint az innováció menedzsment alkalmazását.

b) az IKT-politika támogatásának programjára körülbelül 728 millió eurót különítettek el. Az IKT program célja az új konvergáló piacok ösztönzése az elektronikus hálózatok és szolgáltatások, médiatartalmak és digitális technológiák terén. Ugyancsak támogatja a közszektor szolgáltatásainak modernizálását, ami növelni fogja a termelékenységet és javítja a szolgáltatások minőségét.

Az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó integrált cselekvési program

Az 2007 és 2013 közötti időszakban futó "egész életen át tartó tanulásra vonatkozó integrált cselekvési program" négy konkrét programot tartalmaz: a COMENIUS az iskolai általános oktatási tevékenységekkel foglalkozik, a középiskola felsőbb osztályaiban folyó képzés végéig; az ERASMUS a felsőoktatási szinten folyó oktatási és emelt szintű szakképzési tevékenységekkel; a LEONARDO DA VINCI a szakoktatás és szakképzés valamennyi egyéb vonatkozásával; míg a GRUNDTVIG a felnőttoktatással. A vállalkozások számára a LEONARDO DA VINCI program a legrelevánsabb, ez támogatja ugyanis azokat a tudással, képességekkel és készségekkel kapcsolatos újszerű transznacionális kezdeményezéseket, amelyek a munka világába történő sikeres beilleszkedéshez, valamint az állampolgári jogok teljes körű gyakorlásához szükségesek.

Erasmus fiatal vállalkozóknak

Ez a program az EU 2009-ben kezdeményezett kísérleti projektje. Gyakorlati és pénzügyi segítséget nyújt olyan fiatal vállalkozóknak, akik szeretnének valamennyi időt egy másik EU tagország valamely vállalatánál tölteni, hogy így tanuljanak gyakorlott vállalkozóktól. Célja, hogy támogassa a gondolatok, tapasztalatok, információk cseréjét a vállalkozók között, elősegítse a piacokhoz való hozzáférést, és a lehetséges üzleti partnerek felkutatását az új vállalkozások számára más EU tagországokban. Az EU társfinanszírozásában megvalósuló program teljes költségvetése 4,3 millió euro, amelyből a külföldi tartózkodási és utazási költségek fedezhetők.

Kultúra 2007-2013

A KULTÚRA 2007-2013 program a művészeti és kulturális élet valamennyi területén (előadóművészetek, szobrászat és vizuális művészetek, irodalom, örökségvédelem, kultúrtörténet stb.) nyújt támogatásokat kulturális együttműködési projektek számára. Költségvetése 400 millió euró; ez az összeg olyan projektek és kezdeményezések támogatására fordítható, amelyek

Európa kulturális sokszínűségét és közös kulturális örökségét ünneplik a kulturális szereplők és intézmények közötti, határokon átnyúló együttműködés kialakítása révén. Három fő célkitűzése:

kulturális ágazatban dolgozók határokon átívelő mobilitásának támogatása, a kulturális és művészeti termékek nemzetek közötti áramlásának bátorítása, valamint a kultúrák közötti párbeszéd elősegítése.

Média 2007-2013

Ez a program a 2007–2013. időszakban 755 millió eurós költségvetéssel rendelkezik, a médiaszakemberek képzésével, produkciós projektek és cégek fejlesztésével, filmművészeti munkák és audiovizuális programok terjesztésével és promóciójával, valamint filmművészeti fesztiválok támogatásával foglalkozik. Pénzügyi támogatást nyújt az e területekhez kapcsolódó tevékenységet folytató kkv-k részére.

Strukturális alapok

Vidékfejlesztési Alap

A 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Alap három tematikus területre összpontosít: a gazdálkodás és az erdőgazdálkodás versenyképességének javítása; környezet és vidék; a vidéki társadalom életminőségének és gazdasági diverzifikálódásának javítása. Van egy negyedik terület is, amely szintén a helyi alapú, alulról felfelé történő vidékfejlesztésre teremt lehetőségeket.

Minden egyes prioritáscsomagra vonatkozóan a tagállamok nemzeti vidékfejlesztési stratégiákat készítenek az alábbi hat közösségi stratégiai iránymutatás alapján:

1. a mezőgazdasági és erdészeti szektorok versenyképességének javítása;

2. a környezet és a vidék fejlesztése;

3. a vidéki területek életminőségének javítása és a diverzifikálódás bátorítása;

4. helyi foglalkoztatási és diverzifikálódási kapacitás kiépítése;

5. a prioritások programokra történő átfordítása;

6. a közösségi eszközök egymást kiegészítő jellegének biztosítása.

Pénzügyi eszközök

Versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP)

A versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP) keretében a 2007 és 2013 közötti időszakra 1 130 millió euró értékben biztosítottak pénzügyi eszközöket. Ezek három olyan program köré szerveződnek, amelyeket az Európai Bizottság megbízásából az Európai Befektetési Alap (EBA) kezel:

1. A gyorsan növekvő és innovatív KKV-k számára rendelkezésre álló források (GIF) célja az innovatív KKV-k rendelkezésére álló saját tőke bővítése, mind a fejlődés korai szakaszaiban (GIF1), mind pedig a növekedési szakaszban (GIF2). A GIF megosztja a kockázatot és a hasznot a magántőke-befektetőkkel, és ezáltal jelentős hatást fejt ki az innovatív vállalkozások saját tőkével történő ellátása érdekében.

2. A KKV-garanciakeret a garanciaprogramokon felül további garanciákat biztosít a KKV-k számára az adósságfinanszírozásra rendelkezésre álló források bővítése érdekében. A kezdeményezés a piaci problémák kezelésének négy területére összpontosít:

(I) hitelekhez (vagy hitelhelyettesítő termékekhez, például lízinghez) történő hozzáférés biztosítása növekedési potenciállal rendelkező KKV-k számára;

(II) mikro-hitelek nyújtása;

(III) tőkéhez vagy kvázi tőkéhez történő hozzáférés biztosítása;

(IV) értékpapírosítás.

3. Bizonyos tagállamokban a kapacitás-kiépítő program támogatja a pénzügyi közvetítők kapacitásait.

Közös európai források mikro- és középvállalkozások számára (JEREMIE)

A JEREMIE az Európai Bizottság és az Európai Befektetési Alap és az Európai Befektetési Bank közös kezdeményezése. Célja, hogy javítsa a mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeit, különös tekintettel a mikro-hitelre, kockázati tőke finanszírozására vagy garanciákra, és egyéb innovatív finanszírozási formákra. Külön figyelmet szentelnek a vállalkozásindítás, a technológiaátadás, a technológia- és az innovációs alapok, valamint a mikro-hitel támogatásának. A JEREMIE irányítása az Európai Regionális Fejlesztési Alap programjainak szerves részeként történik, és a projekteket a megfelelő nemzeti és regionális szinten választják ki.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ennek a programnak a kezelése, valamint a projektek kiválasztása nemzeti és/vagy regionális szinten történik.

Az európai mikro-finanszírozási intézmények támogatásáról szóló együttes fellépés – JASMINE

A JASMINE az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Alap, valamint az Európai Beruházási Bank közös kezdeményezése; rendeltetése a JEREMIE kezdeményezés kiegészítése. Célja a mikro-hitelek elérhetőségének javítása Európában két fő tevékenység révén: egyrészt technikai segítséget nyújt mikro-finanszírozási intézmények részére, hogy segítsen nekik hitelt érdemlő pénzügyi közvetítőkké válni és könnyebben hozzájutni a tőkéhez, másrészt anyagi támogatást nyújt a nem banki pénzügyi intézmények tevékenységéhez, hogy ezek nagyobb számú hitelt legyenek képesek nyújtani. A program rendeltetése, hogy megkönnyítse az olyan kisvállalkozások, illetve önálló vállalkozói tevékenységet folytatni szándékozó munkanélküliek és pillanatnyilag munkaviszonnyal nem rendelkező személyek részére a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést, akik nem férnek hozzá a hagyományos banki szolgáltatásokhoz. A program 2008-ben indult egy hároméves kísérleti fázissal, 50 millió euro kezdeti tőkével.

Az Európai Beruházási Alap (EBA) saját beruházásai

Az EBA tevékenysége két eszközön alapul:

Az EBA kockázati tőke-eszközei különösen az újonnan létrehozott és technológiai orientáltságú KKV-kat támogató kockázati tőkealapokba és üzleti inkubátorokba történő tőkeberuházásokból állnak.

Az EBA garanciaeszközei KKV-knak hiteleket nyújtó pénzintézeteknek szóló garanciákból állnak.

Hitelek az Európai Beruházási Banktól (EBB) A hitelek a kkv-k által eszközölt tárgyi vagy nem tárgyi beruházásokra szólnak. Az EBB hiteleit a kkv-k felhasználhatják a stabil forgótőke-alap biztosítására is, azaz például a kkv-k kereskedelmi ciklusához kapcsolódó kötelezettségek finanszírozására nyújtott, és a kkv hosszú távú finanszírozási igényeit tükröző hitelek szintén bekerülhetnek az EBB által támogatott körbe.Futamidejük kettőtől tizenkét évig fog terjedni, az egyszerre felvehető maximális hitelösszeg12,5 millió euró.

Az európai Progress mikro-finanszírozási eszköz

Az új európai Progress mikro-finanszírozási eszköz révén az EU kisvállalkozások és munkahelyüket elveszített, saját vállalkozás beindítását tervező emberek számára nyújt finanszírozást mikro-hitel formájában.

 

Forrás: http://ec.europa.eu/small-business/index_hu.htm

Facebook
Témáink
Módosítások

Összefoglaló a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
(Módosult az uniós támogatások felhasználását szabályozó 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet.)

   A módosítások elsődleges célja a források kihelyezésének felgyorsítása. A forrásfelhasználás egyik fő kockázatát az jelenti, hogy a projektek előrehaladása nem megfelelő, a számlák sok esetben nem érkeznek be, így a megítélt támogatási összeg kifizetése sem történhet meg.


További információ